Om man gillar att cykla så kommer man snabbt märka hur många häftiga tech gadgets det finns som man kan använda sig av. Det finns kameror som kan fästas på olika ställen, skydd för cykeln och mycket annat rolig. Men den viktigaste utrustningen som man kan använda är hjälmen, eftersom när den används korrekt minskar risken för huvudskador markant tack vare dess skydd. Nedan följer några förklaring till varför det är så viktigt att ta på sig hjälmen.

1. Minska risken för skador och dödsfall

Den första och viktigaste anledningen är just att hjälmen ser till att minska risken för skador och eventuella dödsfall. Många kanske tänker sig att om man ramlar med cykeln så är skadan inte så allvarlig, men faktum är att cirka 40 personer dör årligen av en cykelolycka och runt 20 000 skadas. Att därför ha hjälmen på sig när olyckan väl är framme kan rädda liv!

2. Lagens ord: ta på dig hjälm!

Hjälmen är obligatorisk för individer under 15 år. Med andra ord så måste alla barn som inte ännu fyllt 15 år använda sig av hjälm när de cyklar och det är den vuxnes ansvar att detta följs. Om du har barn så se till att du förklarar varför hjälmen är så viktig och säkerställ att ditt barn använder hjälmen korrekt. Skapar man ett hälsosamt tänk kring hjälmen så kommer individen sannolikt att fortsätta använda hjälm även när de fyller 15 år.

3. Föregå med gott exempel

Bara för att lagen säger att efter en viss ålder så finns det inget tvång med hjälm, så innebär inte det att risken för olyckor minskar. Är du vuxen och cyklar så bör du föregå som gott exempel för barn och andra vuxna genom att använda hjälm. När olyckan väl är framme så kan hjälmen göra en stor skillnad.