Olyckor som skett med high-tech gadgets, såsom exempelvis nya eldrivna transportmedel, har oftast att göra med att man inte kan hantera eller styra på rätt sätt. Det gäller att vara varsam tills man lärt sig hur man styr på ett korrekt sätt.