Man går inte allt för ofta runt och tänker på döden och hur livet skulle bli för ens nära anhöriga om man plötsligt skulle gå bort. Men faktum är att det inte alls är en tokig tanke, att faktiskt gå igenom hur allt skulle förändras helt plötsligt. För att inte tala om sorgen som personerna måste ta sig igenom, så finns det en hel del praktiska förändringar som man måste anpassa sig till. Den ekonomiska biten kan vara klurig, om man inte förberett sig på något sätt. Det är därför en livförsäkring kan vara en bra ide. På så sätt så får de anhöriga en ekonomisk säkerhet, så att livet kan flyta på på någorlunda vanligt sätt. Nedan förklarar vi kring viktiga aspekter vad gäller en livförsäkring.

 

Skillnader mellan livförsäkring, låneskydd och barnskydd.

När man tecknar en livförsäkring så får anhöriga ta del av en summa när man går bort. Med denna summa kan man betala tillbaka ett lån som tagits ut, om så är fallet. Har man dock tecknat ett låneskydd på det specifika lånet så är det en försäkring som hanterar hela eller delar av lånet. Det fungerar som ett skydd så att anhöriga inte behöver finna sig med ett lån som inte kan betalas tillbaka. Man kan också teckna en livförsäkring med barnskydd vilket innebär att alla barn under 18 år får ta del av en viss summa. Detta belopp varierar mellan bolagen men ligger runt 40 000 – 50 000 kr.

Man kan se livförsäkring som ett sorts sparande, som på många sätt är knutet till ens hälsa, arbetsförmåga och liv. Om man väljer att använda sig av livförsäkringen som ger tillbaka en summa när man når en viss ålder, så kan pengarna användas som en pension. Från början så myntades denna försäkring under en period då kvinnan oftast var helt beroende av mannens lön, och därför skulle klara sig om mannen gick bort.