Att ha en livförsäkring innebär en viss komfort för de anhöriga som just förlorat en viktig person i livet. Det är ett hjälpmedel för att ta sig igenom en kaotisk period.